Sanayi Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından “Türkiye’de Endüstriyel Kenevir Yetiştiriciliği Raporu ve Eylem Planı” kapsamında kenevirin sanayide kullanımına yönelik görüş istenmiş ve 26 Mart 2019 tarihinde toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya derneğimizi temsilen Sürdürülebilir ve Çevreye Duyarlı Ham Madde Danışmanımız Nebahat Kılıç ve Dış İlişkiler Sorumlumuz Fatih Uyar katılmıştır. Bildirilen görüş ile ilgili konular aşağıdadır.

 1. Kenevirin hammadde olarak kullanılması halinde Kenevir bitkisinin hangi kısmının kullanılacağı (Tohum, sap, lif vs
 • Üretilmesi uygun ürünler
 • Üretimde ham kenevir mi yarı işlenmiş kenevir mi kullanılacağı (Ham kenevir yağı gibi)
 • Yıllık kenevir ihtiyacı
 • Yıllık üretim kapasitesi
 • Üretim akış şeması
 1. Kenevirden ürün üretimine ilişkin ön görülen maliyet analizi.
 2. Üretimin sürdürülebilir olması için kenevir bitkisinin hangi kısmının hangi maliyetle piyasaya arz edilmesi gerektiği (Örneğin: Kenevir tohumu 10.000 TL/ton veya kenevir sapı 1000 TL/ton)
 3. Kullanılacak Üretim Teknolojisi
 4. Tarımsal mekanizasyon ihtiyacı
 5. Üretim sonrası Pazar araştırması
 6. Kenevire dayalı sanayinin geliştirilmesi için yapılması gerekenler