Projeler2018-12-03T13:02:52+00:00

Projeler

NİTELİKLİ ÜRETİCİ BELGELENDİRME SİSTEMİ PROJESİ

2015

27 Aralık 2014 tarihinde İzmir’de Ege İhracatçıları Birliği ile birlikte gerçekleştirilen çalıştayda öne çıkan ve daha sonrasında projelendirilen “Nitelikli Üretici Belgelendirme Sistemi’nde, hazır giyim ve konfeksiyon sanayinde nitelikli üretici konumunda olan firmalar için bir belgelendirme sistemi oluşturulması, firmaların seçilecek kriterler ile kategorilere ayrılarak belgelendirilmesi ve de bu belgelere dayalı olarak yurtiçinde ayırt edici, ayrıcalıklı, öncelikli ve özendirici uygulamalara tabi olmaları önerilmektedir. Bu belge aynı zamanda yurtdışı alıcılar nezdinde sosyal standartların asgari olarak karşılandığını “ihtiyari” olarak gösteren bir belge haline de getirilmelidir. Sistem isteğe dayalı olarak çalışmalı, isteyen firmalar bu belgelendirme sisteminden yararlanmalıdır. Nitelikli Sanayici için hazırlanan raporumuz, T.C.Ekonomi Bakanlığı’na sunulmuş olup Bakanlık incelemesini sürdürmektedir.