Projeler2022-06-22T10:51:27+03:00

Projeler

TGSD “KADIN EMEĞİ DEĞERLENİYOR” PROJESİ

2022

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) Ataşehir Belediyesi ve Pendik Soroptimist Kulübü Derneği ile yürüttüğü ‘Ataşehir’de Kadın Emeği Değerleniyor’ isimli projeye katılan kadınlar mezun olarak iş başı yaptı.
TGSD Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, kadınların toplumdaki konumlarını güçlendirmek ve ülke ekonomisine katkılarını artırmak için projeler geliştirdiklerini belirtti. 81 ilde üretim yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün kadınların ekonomik hayata katılmalarında önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Kaya, şunları söyledi:

“Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe çalışan 690 bin kişinin yüzde 60’ından fazlasını kadınlar oluşturuyor. Kadınlarımızın sosyal hayata eşit koşullarda katılabilmeleri için ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmelerini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda paydaşlarımızla beraber kursumuza katılan kadınlara, sanayi tipi düz dikiş ve overlok makinesi eğitimi verdik. Uğur Makine kursa sanayi tipi dikiş makinelerini sağladı. İhtiyaç duyulan kumaşların bir kısmı Yönetim Kurulu Üyemiz Çiğdem Mutlu ve Taha Giyim tarafından temin edildi. Eğitimini tamamlayan kadınlar, Yönetim Kurulu üyemiz ve aynı zamanda Soroptimist Kulübü üyesi olan Servet Karaalioğlu’nun sahibi olduğu Fatto Giyim’de iş başı yaptı.”

Ramazan Kaya, Ekim ayında düzenlenecek 15. İstanbul Hazır Giyim Konferansı’nın bez çantalarının da bu projede yer alan kursiyer kadınlar tarafından dikileceğini sözlerine ekledi.

TGSD GENÇLİK PLATFORMU

2021

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği olarak uzun zamandır hayata geçirmeyi planladığımız “TGSD Gençlik Platformu” için çalışmalarımızı Başkan Yardımcımız Cevdet Karahasanoğlu’nun liderliğinde hızla sürdürüyoruz. Büyük çoğunluğu aile şirketlerinden oluşan sektörümüzün sürdürülebilirliğini teminen yeni jenerasyon gençlerimizin proje ve çalışmalarını sektörümüze kazandıracak bir platform oluşturmayı amaçlıyoruz.  Bununla birlikte gençlerimizin TGSD Yönetimi’nde özellikle lobi faaliyetlerinde aktif rol almasına destek olmak da bir diğer amacımız.

TGSD Gençlik Platformu’nun ilk çalışması, Derneğimizin Sürdürülebilirlik Danışmanı Dilek Bil’in mentörlüğünde GENÇ TGSD üyelerimizin sürdürülebilirlik konusundaki fikirlerini ve projelerini hayata geçirmek amacı ile yapıldı. GENÇ TGSD üyelerimiz, 2020 yılı boyunca süren ve 2021 yılında da devam edecek olan projelerinin odak konuları ve hedeflerini 13. İstanbul Moda Konferansı’nda katılımcılar ile de paylaştılar. 

İkinci çalışma ise Derneğimizin, Türk hazır giyim ve tekstil sektörünün dönüşüm sürecinde gelişim ihtiyacının analiz edilmesi ve nihayetinde TGSD Gelişim Akademisi’nin kurulması amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ile başlattığı iş birliği çerçevesinde başlatılan çalışmaya katkı sağlamak amacı ile yapıldı. TGSD Gençlik Platformu üyeleri katıldıkları bir Arama Konferansı çalışmasında konuya dair fikirlerini ve sektörel öngörülerini paylaştılar.

Bundan sonraki dönemde de, TGSD üyelerinin aile fertlerinden, sektörde en az 2 yıl iş tecrübesi olan, 35 yaş altı 2. ya da 3. jenerasyon gençlerimizin platformumuza katılarak heyecanlarını ve yaratıcılıklarını bizimle paylaşmalarını, çalışmalarımıza dahil olarak bizlerin mentörlüğünde inovatif ve yenilikçi projeler geliştirmeye devam etmelerini bekliyoruz.

TGSD Ailesi olarak üyelerimizle daha güçlüyüz, inanıyoruz ki gençlerin katılımıyla çok daha güçlü olacak ve sektörümüzün geleceğini birlikte oluşturacağız.

TGSD Gençlik Platformu Çalışma Grubu Lideri: Cevdet Karahasanoğlu, TGSD Başkan Yardımcısı
GENÇ TGSD Sürdürülebilirlik Odaklı Çalışma Grubu Kurucu Mentörü: Dilek Bil, Purpose-Sustainable Ideas Kurucusu

TGSD GELİŞİM AKADEMİSİ

 2021

TGSD’nin 3 yıl önce belirlediği stratejik eylem planı çerçevesinde başlatılan dijital dönüşüm ve sürdürülebilirliğe yatırım çalışmaları, pandemi ile birlikte hızlanarak ortaya çıkan yeni normal dönemde yeni jenerasyonun beklentilerini de karşılayacak ikinci bir evreye girdi.

Bu ihtiyaçtan hareketle Eğitim Çalışma Grubumuz, Ümit Özüren’in liderliğinde Türk hazır giyim ve tekstil sektörünün dönüşüm sürecinde gelişim ihtiyacının analiz edilmesi amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ile bir işbirliği başlattı.

Çalışmamızın ilk aşamasında, eğitim içeriğinin doğru ve amacına uygun olarak oluşturulmasını sağlamak için üyelerimize yönelik bir anket düzenledik. İkinci aşamada ise, dar katılımlı online arama konferanslarında, sektörümüzün duayen isimleri, değerli sektör temsilcileri ve yeni jenerasyon gençler (2. ve 3. kuşak) ile birlikte, Covid-19 pandemisinin kaçınılmaz hale getirdiği sektörümüzün bu dönüşüm kurgusunu etraflıca tartıştık. Yapılan bu arama konferanslarından çıkan görüşler ışığında, TGSD Gelişim Akademisi’nin temellerinin atılması amaçlanmaktadır. TGSD Gelişim Akademisi, TGSD üyesi firmaların üst düzey yöneticileri ile aile işletmelerinde yönetimde bulunan 2. ve 3. kuşak gençlere yönelik eğitimleri dizayn etmeyi ve üyeleri bu eğitimlerden faydalandırmayı hedeflemektedir.

MASKE ÜRETİMİ

2020

TGSD olarak Kamu yararına dernek statüsünde olmamızın verdiği sorumluluğun bilinci ile hibe maske üretimi gerçekleşti. Cumhurbaşkanımızın himayesinde, Sanayi Bakanlığımızın derneğimize görev tevdi etmesi üzerine 65 yaş üstü vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere 6,5 milyon adet maskeyi gönüllü üyelerimizin katılımı ile hızlılıkla üretildi. Üretimin gerçekleştiği dönemde fabrikalar Covid-19 Pandemisi nedeniyle kapanmış, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan bir dönemdi. Maske üretimi için gönüllü üyelerimizin fabrikaları açıldı, hijyenik üretim ortamları hazırlandı ve maskeler seri olarak üretilerek devletimize hibe edildi.

Bu süreçte desteğini esirgemeyen başta Barco Tekstil olmak üzere, Genç Tekstil, Reha Tekstil, Dinateks, ATT Tekstil, European Tshirt Factory, Penti, SMM Tekstil, Evteks, Suglobal Tekstil, Pameks Giyim, Edsa Tekstil, Gürmen Group, Tayeks Tekstil, Galata Taşımacılık, Alara Tekstil, Onur Tekstil, Ozan Örme, HY Konfeksiyon, Gizia, Gelişim Tekstil, Narkonteks, Domino Tekstil, Mehtap Elaidi, Fatto Giyim, Timay & Tempo, Murat Çorap, Mavi, Bergo, TYH Tekstil, Aycem Tekstil ve Perseus’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

NİTELİKLİ ÜRETİCİ BELGELENDİRME SİSTEMİ PROJESİ

2015

27 Aralık 2014 tarihinde İzmir’de Ege İhracatçıları Birliği ile birlikte gerçekleştirilen çalıştayda öne çıkan ve daha sonrasında projelendirilen “Nitelikli Üretici Belgelendirme Sistemi’nde, hazır giyim ve konfeksiyon sanayinde nitelikli üretici konumunda olan firmalar için bir belgelendirme sistemi oluşturulması, firmaların seçilecek kriterler ile kategorilere ayrılarak belgelendirilmesi ve de bu belgelere dayalı olarak yurtiçinde ayırt edici, ayrıcalıklı, öncelikli ve özendirici uygulamalara tabi olmaları önerilmektedir. Bu belge aynı zamanda yurtdışı alıcılar nezdinde sosyal standartların asgari olarak karşılandığını “ihtiyari” olarak gösteren bir belge haline de getirilmelidir. Sistem isteğe dayalı olarak çalışmalı, isteyen firmalar bu belgelendirme sisteminden yararlanmalıdır. Nitelikli Sanayici için hazırlanan raporumuz, T.C.Ekonomi Bakanlığı’na sunulmuş olup Bakanlık incelemesini sürdürmektedir.