TGSD olarak temel faaliyetlerimiz

Türkiye  Hazır Giyim Sektörünü Tanıtmak ve Güçlendirmek

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği olarak, hazır giyim sektörünün uluslararası alanda daha fazla tanınmasını ve güçlenmesini sağlamak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye hazır giyim sektörünün önemini, zengin mirasını ve küresel pazardaki rekabetçi konumunu ulusal ve uluslararası platformlarda vurgulayarak, sektörün büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu misyon doğrultusunda, sektörün sürdürülebilir büyümesini sağlamak ve Türkiye’nin hazır giyimdeki rekabet gücünü artırmak için stratejik iş birlikleri kuruyoruz.

Üyelerimizin İş Hacmini Artırmak

Üyelerimizin dünyada sektörün geleceğine yön verecek ekonomik, teknolojik, sosyal, çevresel, demografik ve yönetimsel gelişmeler ile mevzuatlardan haberdar olmalarını, yeni iş fırsatlarını keşfetmelerini, uluslararası iş bağlantıları kurmalarını ve dış pazarlarda daha fazla müşteriye ulaşmalarını sağlamak amacıyla İstanbul Hazır Giyim Konferansı ve B2B İkili İş Görüşmeleri etkinliğini organize ediyoruz.

Bununla birlikte üyelerimizin üretim süreçlerini ve operasyonel verimliliklerini artırmak için çeşitli webinar’lar düzenliyoruz. Üretimde verimliliği ve kaliteyi artırırken maliyetleri düşürmek için en iyi uygulamaları paylaşıyor, üyelerimizin operasyonlarını sürekli olarak iyileştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Tekstil ve hazır giyim sektörünün en geniş network ağına sahip kuruluş olarak, tedarik zincirinin tüm temsilcilerini bir araya getiriyor, vizyon toplantıları ve çalıştaylar gerçekleştiriyoruz.

Üyelerimizin hem kendi aralarında ve hem de global alıcılarla iş hacmini artırmak için güçlü bir destek ağı oluşturuyor, sektördeki büyüme ve başarılarını desteklemekten gurur duyuyoruz.

Üyelerimizin iş hacmini ve sektördeki rekabet avantajlarını artırmak için uluslararası ticaret heyetleri ile buluşma, sektörel fuarlar gibi etkinliklere katılımlarını teşvik ediyoruz.

Sürdürülebilirlik, Ar-Ge ve İnovasyona Öncelik Etmek

Üyelerimizin  bu alanlarda da değişime uyum sağlayarak rekabetçi olmalarını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz.

Üyelerimizin sektördeki en son teknoloji ve trendleri takip etmeleri için düzenli olarak her gün sabah saatlerinde sektörel haberleri paylaşıyor, her sene düzenlediğimiz İstanbul Hazır Giyim Konferansı etkinliğimizde bu konularda öncü yerli ve yabancı konuşmacılara yer veriyoruz.

Üyelerimizin ​s​​​​​ürdürülebilir üretim yöntemlerini benimsemeleri ve çevreye duyarlı malzemeler kullanmaları için yol gösteriyor, farkındalık webinar’ları düzenliyoruz.

Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu ve Genç TGSD bünyesinde projeler ve rehber yayınlar  üretiyoruz.

Sürekli Gelişimi Desteklemek

Sektörümüzün gelişerek büyümesi, daha yenilikçi ve daha rekabetçi olması için üye firmalarımızın yöneticilerinin ve çalışanlarının gelişimlerinin sürekliliğine büyük değer veriyoruz. Sektörümüzün geleceği için nitelikli iş gücüne sahip olmanın değişen sektör dinamiklerine uygun olarak sürdürülebilir kurumlar ve çevik organizasyonlar yaratmanın önemine inanıyoruz.

TGSD Gelişim Akademisi ile üyelerimize ve üye firmalarımızın çalışanlarına, sektörün bugünü ve yarınları için ihtiyaç duyulan bilgi ve yetkinlikleri kazandırmak üzere sektörel bir platform kurduk.

Gelecekteki iş gücünü şekillendirmek ve sektörümüzün uzun vadeli başarısını sağlamak için mesleki eğitim programlarına ve üniversite-sanayi iş birliklerine destek veriyoruz. Bu sayede sektörümüzün ihtiyaçlarına uygun, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunuyoruz.

Üyelerimizi Geleceğe Hazırlamak

Küresel trendler, global ve yerel ekonomideki değişimler, müşterilerimizin değişen davranış modelleri ve ihtiyaçları doğrultusunda üyelerimizin gelecekte de güçlü birer üretici olmaları için geleceğe ışık tutuyoruz.

IAF, EURATEX ve Textile Exchange üyeliklerimiz vasıtasıyla Dünya’da, TOBB, İHKİB üyeliklerimiz sayesinde Türkiye’de sektörümüzü temsil ederek, tüketici davranışları, talepleri ve mevzuat değişikliklerini yakından takip ediyor, gelişmeleri üyelerimizle paylaşıyoruz.

Uluslararası kuruluşların çalışma grupları ve komitelerinde aktif rol üstlenerek, Türkiye hazır giyim sektörünün uluslararası alanda rekabetini korumasına yönelik mevzuatların oluşturulması esnasında görüş bildiriyoruz.

Pazar trendlerini ve tüketici davranışlarını gözlemlemek ve gelecekteki talepleri öngörmek için çeşitli araştırma ve analiz faaliyetleri yürütüyoruz.

Sektörümüzün çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmesini teşvik ediyor, üyelerimizi çevre dostu üretim yöntemleri ve malzemeler konusunda bilinçlendiriyoruz.

Dijitalleşme, otomasyon ve yapay zeka gibi teknolojik trendleri yakından takip ediyor, üyelerimizi gelecekteki fırsatlara yönelik bilgilendiriyoruz.

Teknolojik, ekonomik ve sosyal değişimlere uyum sağlamak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Network Sağlamak

Üyelerimiz arasında güçlü bir ağ oluşturuyor ve iş birliğini teşvik ediyoruz.

Üyeler arası network sağlamak için üye buluşmaları (BİZ TGSD), sektörel toplantılar, seminerler ve İstanbul Hazır Giyim Konferansı gibi çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu sayede üyelerimizin bir araya gelip sektördeki güncel konuları tartışmasına olanak sağlıyoruz. Bu etkinlikler ile bilgi ve deneyim paylaşımına olanak tanıyor ve üyelerimiz arasında iş birliği fırsatları yaratıyoruz.