TGSD’nin Kilometre Taşları

TGSD, 7 girişimci iş insanının bir araya gelmesi ile (Vitali Hakko, Nuri Güven, Galip Önöz, Necati İhsan Çakuş, Arslan Araf, Mehmet Atakan ve Selahattin Akdoğan) 6 Mayıs 1976 tarihinde “Konfeksiyon Sanayicileri Birliği Derneği” adıyla 1630 sayılı Dernekler Kanunu’na göre 2. Vakıfhan No:23 Eminönü/ İstanbul adresinde kurulur.

Başkanlarımız

NURİ GÜVEN    •   1976-1979

Kuruluş belgesindeki adı “Konfeksiyon Sanayicileri Birliği” olan Derneğin, ilk başkanı kurucu üyelerden olan Merhum Nuri Güven’dir. Nuri Güven döneminde, Yönetim Kurulu’nun Türk hazır giyim sektörünün kapılarını dış pazarlara açma kararı ile sektör adına ilk kez yurt dışı fuarına katılım sağlanır. Bu adımı daha sonraki yıllarda Köln ve Münih Fuarları takip edecektir. Derneğin sektör adına düzenlediği ilk Moda Gösterisi de yine bu dönemde gerçekleştirilir.

GALİP ÖNÖZ    •   1979-1981

İkinci başkan Merhum Galip Önöz döneminde dernek bugünkü ismine daha yakın olan “Giyim Sanayicileri Derneği” adını alır ve artık böyle anılır. Aynı yıllarda sanayinin sorunlarına dikkat çeken bir rapor hazırlanır ve ilk kez hazır giyim meslek liselerinin oluşturulması için çalışmalar başlatılır.

TURGUT ÖZDEŞ     •   1981-1984

Yurt dışı fuarlarında daha aktif yer almaya başlayan üyeler hem üretim hem de moda belirleme becerisiyle artık bir hedefe sahiptir. Bu motivasyonun meyvesi olarak, ilk İstanbul Moda Haftası Turgut Özdeş döneminde düzenlenir. Başkan Özdeş, büyüyen ve gelişen sektörün uluslararası pazarlardaki rekabetini artırabilmek, sektörün ihtiyacı olan teşviklerin doğru ve tez zamanda verilmesini sağlamak üzere birlik ve odaları birlikte hareket etmeye davet eder. Sektör, dönemin T.C. Hükümeti’ne tek ses olarak giderek bu talebinde muvaffak olur.

SELAHATTİN AKDOĞAN     •   1984-1985

Dernek üyeleri artık güçlü bir know-how’a sahiptir. Bu kabiliyetin yeni pazarlara ulaştırılması gereksinimi Selahattin Akdoğan’ın başkanlığı döneminde doğar ve İstanbul Harbiye’deki Hilton Otel’in Altın Kubbe Salonu’nda Amerika başta olmak üzere yabancı markalar için ilk kez bir sergi düzenlenir. Sergiyi takiben New York Pret Fuarı’na katılım sağlanır ve bir anlamda ABD pazarına girişte ilk adımlar atılmış olur.

TURGUT YILMAZ     •   1985-1987

Dernek, Turgut Yılmaz döneminde “Türkiye” ibaresini 26 Mart 1985 tarihinde 85/9310 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ismine ekleyerek “Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği” olarak anılmaya başlar ve Türk hazır giyim sektörünü, ulusal düzeyde gönüllü birliktelik temelinde temsil etme yetkisini elde eder. Yine bu dönemde derneğin 10. yılı şık bir balo ile kutlanır.

VEDAT OLCAY     •   1987-1988

Artık Türk hazır giyim sektörünü ülke genelinde temsil eden TGSD, Merhum Vedat Olcay’ın başkanlığı döneminde ilk kez yurt dışında da temsil etmek üzere 19 Kasım 1987 tarihinde Dünya Hazır Giyim Federasyonu “International Apperal Federation”a üye olur. Bu üyelik, TGSD ve üyeleri açısından, dünya standartlarında kaliteli üretim, uluslararası iş birlikleri ve pazar büyütme çalışmaları konusunda geleceğe yönelik önemli bir açılımdır.

OSMAN BENZEŞ     •   1988-1990

Hazır giyimde, tasarımın katma değerine inanan ve birçok tasarımcının yetişmesinde emeği olan Osman Benzeş, başkanlığı döneminde, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Ana Sanat Dalı ile birlikte tekstilde tasarım seminerleri düzenlenmeye başlanır, sektörün yurt dışı fuarlara katılımına hız verilir. Bu dönemde dünya markalarının temsilcileriyle ilişkiler geliştirilir.

HASAN ARAT     •   1990-1992

Üretimin hız kazanmasıyla birlikte İstanbul Atatürk Havaalanı Tekstil ve Hazır Giyim Serbest Bölgesi Hasan Arat’ın başkanlığı döneminde açılır. Yine aynı dönemde ABD Tekstil ve Hazır Giyim Kotalarında yüzde yüz artış olur. TGSD, üyesi olduğu IAF’ın bir yönetim kurulu toplantısına İstanbul’da ev sahipliği yapar. Başkan Arat’ın IAF’a başkanlık yapacağı ileriki yıllarda (1996) yine bir ilk olarak IAF’ın yıllık kongresi de İstanbul’da yapılacaktır. Başkan Hasan Arat, ileriki yıllarda dernekle ilgili unutamadığı bir anısı kendisine sorulduğunda; IAF Başkanlığı’nı devraldığı tören gününün 10 Kasım’a denk geldiğini tüm salonu Ulu Önder Mustafa Kemal’in aziz anısına saygı duruşuna davet ettiğini onlarca kişi ile durduğu bu saygı duruşunu asla unutamayacağını söylemiştir. (2016 yılında 40. yıl anısına çekilen eski dönem başkanlar röportajından alınmıştır.)

ALİ MAHMUT ABRA     •   1992-1994

Ali Mahmut Abra’nın başkanlığı döneminde, derneğin uluslararası temsiliyetini güçlendirmek ve artırmak amacı ile ECLA – Avrupa Giyim Sanayicileri Derneği’ne üye olma kararı alınır. Yürüttüğü başarılı çalışmalardan ötürü TGSD, 1992 yılında Dünya Gazetesi tarafından sektöründe yılın en başarılı derneği seçilir.

NUR GER     •   1994-1996

Dernek tarihindeki ilk kadın başkan Nur Ger, dönemin TBMM parlamenterlerine çağrıda bulunarak “Türkiye için Çalışıyorum” projesiyle üreticiye güç verir ve ortak hedefte sektöre ışık tutar. Not etmeden geçmemek gerekir ki, melodisi ve sözleri hala zihinlerde yer alan “Türkiye için Çalışıyoruz” marşı önceki dönem başkanı Ali Mahmut Abra’nın bestesidir. Nur Ger başkanlığı döneminde, Türkiye’nin AB Gümrük Birliği’ne girişi süreci için de önemli çalışmalar yapılır, özellikle sektör içi sinerji toplantıları, Türk hazır giyim sektörünün Ortak Pazar sürecinde ortak bir vizyon oluşturmasına önemli katkılarda bulunulmuştur. Sektörün ilk Moda Fuarı da Başkan Nur Ger zamanında düzenlenir. 1995 yılında CNR iş birliği ile düzenlenen “İstanbul Moda Fuarı” büyük bir moda showa dönüşür. Aynı yıl TGSD, KOSGEB’e sektör adına danışmanlık vermeye başlar.

TURAN SARIGÜLLE     •   1996-1998

Turan Sarıgülle’nin başkanlığı döneminde artık bir çatı kuruluş halini alan dernek, misyonu gereği kucaklayıcı bir tavırla Anadolu’daki üreticileri bizzat yerinde ziyaret eder. Sivas, Eskişehir, Samsun, Adana, Bolu Bartın, Çorum, Denizli ve daha birçok il karış karış gezilir, üreticilerin sorunları dinlenir ve ortak çözümler için görüş alınır. Aynı yıllarda dernek, önceki yıllarda aldığı Genel Kurul kararını hayata geçirir ve bu süre zarfında adı da değişen ECLA yeni adı ile Avrupa Giyim ve Tekstil Konfederasyonu EURATEX’e, 5-6 Aralık 1997 yılında tam üye olur. TGSD kendi mülkü olan merkez binasına da Başkan Sarıgülle’nin döneminde kavuşur.

İSMET ÖZCAN     •   1998-1999

Cumhuriyet’in tüm ülkede coşkuyla kutlandığı 75. yılı İsmet Özcan’ın dönemine rastlar. Kutlamalar kapsamında “Cumhuriyet Türkiye’ye Çok Yakışıyor Kampanyası” ve kampanyanın defilesi çok ses getirir. Aynı dönemde uluslararası renk otoritesi olan “Intercolor”ın toplantısı ilk kez İstanbul’da yapılır. TGSD’nin Anadolu’da Kucaklaşma Gezileri kitabı da Başkan Özcan döneminde yayınlanır. Başkan Özcan yakın geleceğin 2001 krizinin ayak seslerini önceden sezerek sektörü gelecek krize karşı önlem almaya davet eder, 2005 yılında yürürlüğe girecek olan DTÖ kararlarının sektöre olan etkisini de TGSD üyelerine ve kamuoyuna anlatır.

BÜLENT ATUK     •   1999-2000

Dr. Bülent Atuk’un başkanlığının daha ilk döneminde tüm ülkeyi yasa boğan 17 Ağustos 1999 Kocaeli-Gölcük depremi olur. 17 Ağustos Gölcük ve 12 Kasım Bolu depremleri sonrası başlatılan Ulusal Yardım Kampanyası’na TGSD üyeleri yoğun destek verir. Yaraların sarılmasına destek olan yardım kampanyası, ilerleyen yıllarda Bakanlar Kurulu Kararı ile TGSD’nin Kamu Yararına Dernek statüsünün kazanmasında önemli rol oynayacaktır. Başkan Atuk döneminde birçok sosyal sorumluluk projesine imza atılır. Başkan Bülent Atuk ayrıca finans sektörü ile hazır giyim sanayi arasındaki ilişkileri güçlendirerek sektörün finansman kanallarından etkin şekilde yararlanmasını sağlar. TGSD Mesaj Dergisi’nin ilk sayısı da Ocak 2000’de yayınlanarak sektörün uzun yıllar tanıtım yüzü ve sesi olacaktır.

AHMET GÜNGÖR KEŞCİ     •   2000-2002

Üretim maliyetlerinin artışının önüne geçilmesini amaçlayan Nisan Sendromu Kampanyası ilk olarak Merhum Dr. Güngör Keşci zamanında başlatılır. Sabır ve ısrarla sürdürülen kampanya Umut Oran başkanlığında da yakından takip edilecek ve 2004’te nihayet sonuç alınacaktır. Yine merhum Güngör Keşci döneminde bürokrasi ile iletişime de büyük önem verilir ve sektörel diğer derneklerle birlikte Ankara ziyaretleri gerçekleştirilir. Üretim anlamında rakip konumda olabilecek Çin ve Bulgaristan’ı yerinde incelemek ve tanımak üzere bu ülkelere ziyaretler gerçekleştirilir. TGSD üyelerine ve sektörün diğer paydaşlarına sosyal bir buluşma ortamı yaratmak amacı ile ilk TGSD Happy Hour etkinliği merhum Başkan Keşci’nin döneminde başlatılır.

UMUT ORAN     •   2002-2004

Umut Oran döneminde Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, 7 Şubat 2003 tarih ve 2003/5288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kamu Yararına Dernek” konumuna getirilir. Bu dönemde “Anadolu’da Yatırımı ve İstihdamı Teşvik Projesi” başlatılır. “Anadolu’da Yerinde İş, Aş, Barış” sloganı ile başlayan kampanya ile Anadolu’nun dört bir yanına ziyaretler gerçekleştirilir ve Anadolu’nun sektörel olarak ulusal ve uluslararası ticari hayata aktif katılımı için yoğun uğraşlar verilir.
Aynı dönemde sektörün önüne ışık tutmak hedefiyle UFUK 2010 çalışması yayınlanır. Bu çalışma, ilerleyen yıllarda sektörün beklentisi ile birlikte düzenli olarak devam ettirilecek ve UFUK 2015 ve UFUK 2030 projelerinin ilk adımı olacaktır. Başkanlığı süresince hem yurt içi hem de yurt dışı faaliyetlerde oldukça aktif olan Oran, 2002 yılında IAF başkanlığına getirilerek Hasan Arat’tan sonra ülkemizi bu makamda temsil eden ikinci isim olur. 2003 senesinde IAF’ın yıllık kongresi ikinci kez İstanbul’da düzenlenecektir.

AYNUR BEKTAŞ     •   2005-2006

Aynur Bektaş derneğin ikinci kadın başkanıdır. Bektaş döneminde özellikle kadınlara yönelik iş edindirme ve geliştirme projelerine oldukça önem verilir. Derneğin Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED)’nun platformuna katılması yine bu dönemde gerçekleşir. TGSD’nin 30. Yıl kutlamaları Başkan Bektaş döneminde gerçekleştirilir.

AHMET NAKKAŞ     •   2007-2010

İlk adımı Ufuk 2010 olarak başlayan projenin ikinci ayağı olan “Ufuk 2015” Ahmet Nakkaş döneminde hazırlanır. Yayınlanan UFUK 2015 ilkinde olduğu gibi vizyon açıcı yapısıyla T.C. Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın sektöre yönelik yol haritası çalışmalarının da temelini oluşturur. Yine bu dönemde ilk kez “İstanbul Moda Konferansı” düzenlenir. Tüm dünyadan sektör önderlerinin konuşmacı olarak katıldığı konferans yıllar içinde büyüyecek ve tüm dünyada sektörün takviminde yer edecektir. Konferansın ikinci günü gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri ile B2B platformu ile TGSD üyelerine ve sektördeki ihracatçılara yeni iş birliklerine imkan sağlanmaktadır. Konferansın ikincisi ve üçüncüsü de yine Nakkaş döneminde gerçekleşecektir.

CEM NEGRİN     •   2010-2015

İstanbul Moda Konferansı’nın 4., 5., 6., ve 7.’si Cem Negrin döneminde düzenlenir. Bu dönemde Negrin, düzenli olarak her ay Bloomberg TV’de Sektörel Endeks Raporu’nu üyelerle ve kamuoyuyla paylaşır. Yine aynı dönemde İngiliz-Türk Ticaret Odası ile karşılıklı iyi niyet anlaşması imzalanır. Bu sayede Londra’ya ilk kez B2B İkili İş Görüşmesi için bir heyet götürülür. Cem Negrin, başkanlığı döneminde TGSD’nin üye sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yapar, bu dönemde Derneği üye sayısı yüzde 30 artış gösterir. İstanbul Moda Konferansı dinamik ve interaktif bir yapıya kavuşturularak üyelere yönelik iş geliştirme olanakları sunulur. TGSD’nin web sitesi bu dönemde güncellenir.

ŞEREF FAYAT     •   2015-2017

Şeref Fayat döneminde 8.,9. ve 10. İstanbul Moda Konferansı düzenlenir. 8. Konferans, 31. IAF Kongresi’yle eş zamanlı olarak İstanbul’da gerçekleştirilir. Böylece İstanbul 3. kez bu uluslararası kongreye ev sahipliği yapar. Sektörün ve ekonominin 2023 yılını tahmin etmeye çalıştığı dönemde daha ilerisi için yol göstermek adına UFUK 2030 kitabı Başkan Fayat döneminde yayınlanır. Yine bu dönemde hem üreticiye hem de devlete büyük katkı sağlayacak Nitelikli Üretici Sertifikası hazırlanarak dönemin T.C. Hükümeti’ne sunulur. Başkan Fayat döneminde TGSD’nin, kurumsal kimliği yeniden gözden geçirilir ve kurumsal iletişim stratejisine yönelik çalışmalar başlatılır. TGSD logosu modernize edilir, Türk hazır giyim sektörünün sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konusunda kendisini geliştirmesi gerektiği TGSD üyelerine ve kamuoyuna anlatılır. Başkan Fayat döneminde TGSD’nin alım gruplarıyla ve yurt dışındaki örgütlerle iletişim ve diyaloğu sürekli kılması, 15 Temmuz darbe girişiminin ülkemiz ve sektörümüze yansıyan olumsuz etkisini azaltır. TGSD bu süreçte üyelerine fikir önderliği yaparak her şeye rağmen iş hacminin ve ihracat rakamlarının büyük bir azim ve kararlılıkla korunması için çalışmalar yapar. Başkan Şeref Fayat, TGSD’yi temsilen TOBB Türkiye Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclisi’nin başkanlık görevini üstlenir.

HADİ KARASU    •   2018 – 2020

Hadi Karasu döneminde 11.,12. ve 13. İstanbul Moda Konferansı düzenlenir. 12. Konferans EURATEX Kongresi ile eş zamanlı olarak İstanbul’da gerçekleşir. 13.İstanbul Moda Konferansı ise ilk defa dijital platforma taşınarak 6 milyon görüntüleme ve 150 bin izleyiciye ulaşır. Sürdürülebilirlik ve dijital dönüşümün öneminin vurgulandığı bu dönemde çok önemli adımlar atılır. Başkan Karasu dönemine denk gelen küresel Covid-19 salgınında, gönüllü üyelerimizin katılımı ile devletimize 6.5 milyon maske üretilerek hibe edilir. Yine bu dönemde Başkan Karasu ve Yönetim Kurulu tarihi bir sorumluluk alarak müşterilere yönelik bir mektup hazırlar, Derneğin bütün paydaşlarına; Dünya Hazır Giyim Federasyonu IAF`a, Avrupa Tekstil ve Hazır Giyim Konfederasyonu EURATEX`e, ITMF`e, ILO’ya uluslararası medyaya servis eder. Verilen mesajda kimsenin birbirini terk etmediği, zincirin kopmasına müsaade edilmediği, bir zihniyetle el ele bu süreçten birlikte çıkılması gerektiğinin altı çizilir. Başkan Karasu, EURATEX’te temsil edilen Türk Delegasyonu adına Temmuz 2020’de EURATEX Başkan Yardımcılığı görevini üstlenir. Cumhurbaşkanlığı’na Sürdürülebilir Moda Endüstrisi Vadisi projesi hazırlanır ve sunulur. Anadolu’ya yatırım projesi kapsamında Elazığ’da yatırım imkanlarını incelemek üzere TGSD Yönetim Kurulu ve üyelerinden oluşan bir heyet Şehrin Valisini, Belediye Başkanını, Sanayi ve Ticaret Odası ile OSB Başkanlarını ziyaret eder, 2020’deki Elazığ depremi sonrası başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımlar, AFAD’a teslim edilir. Türk hazır giyim sektöründeki STK başkanlarıyla sektörümüzün gündemindeki konuların sürekli istişare edildiği ve birlikte hareket edilmesinin sağlandığı ortak platform kurulur, sektörümüzün hammadde sorunu ile ilgili tespit, ortak görüş ve taleplerini içeren ortak dosya STK’lar adına T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a gönderilir. İlk defa Başkan Hadi Karasu döneminde TGSD üyeleri, EURATEX çalışma gruplarında aktif görev almaya başlar. TGSD Gençlik Platformu ve TGSD Gelişim Akademisi Başkan Karasu döneminde kurulur.