TGSD ve İHKİB ile 7 Temmuz 2020 tarihinde yapılan ortak çalışma toplantısına Derneğimizi temsilen Başkan Yardımlarımız Cevdet Karahasanoğlu ve Toygar Narbay, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ümit Özüren, Müslim Yıldız, Fahrettin Akaydın ile Genel Sekreterimiz Ülkem Genç Yaman katıldı.

Toplantıda, gündemimizde yer alan DIR, Anti damping, Yurtdışı lobi ve tanıtım faaliyetleri, Çevre ve CSR konuları, Eğitim, Faaliyetler ve etkinlikler konu başlıkları ile ilgili görüşüldü ve her iki kurum tarafından ortak yapılacak çalışmalar ile ilgili neler yapılabileceği değerlendirildi.