TGSD ÇALIŞTAY RAPORU 20172018-08-08T11:02:49+03:00

TGSD Çalıştay Raporu 2017

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği İletişim Çalıştayı, derneğin gelecek yıllarda topluma, sektöre, Türkiye ekonomisine ve üyelerine vaadi açısından yeniden konumlandırılması hedefiyle 8 Haziran 2017 tarihinde Derneğin Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalıştay’da katılımcıların verdiği bilgiler, işaret ettikleri konular ve görüşlerinden yararlanılarak derneğin mevcut durumu ve gelecek dönem iletişim stratejisi oluşturulmuştur.

Çalıştay sonucunda hazırlanan raporda marka vaadimiz, “Türkiye hazır giyim sektörünün kurumsallaşarak, inovasyon ve sürdürülebilirlik konusunda kararlılık göstererek ürün ve hizmet kalitesiyle dünya markası haline gelmesine liderlik etmek” olarak belirlendi.

TGSD’nin iletişim hedefleri olarak “Türkiye hazır giyim sektörünün lider STK’sı olmak ve itibarını artırmak, sektörde kurumsallaşma yolunda olan firmalara sürdürülebilirlik konusunda lider ve rehber olmak, üretim niteliği ve niceliğini artırmaya yönelik destek projeleri hayata geçirmek, mühendis iş gücü ve nitelikli ara eleman kazanmasını sağlamak, dijitalleşme ve Sanayi 4.0 vizyonu kazanması yolunda rehberlik etmek olarak belirlendi.

TGSD Çalıştay Raporu-08.06.17