Başkanlarımız Ramazan Kaya ve Sanem Dikmen depremde gönüllü faaliyet içerisinde olan 43 sivil toplum kuruluşunun 26 Şubat 2023 Pazar günü HanSpaces Piyale Paşa’da bir araya geldiği ikinci arama konferansına katıldı.

Bu konferanslarda kısa, orta ve uzun vadeli planlama ve eyleme geçme çalışmalarını içeren önemli projeler çıktı. Deprem bölgesinde yapılacak yardımlaşmada Derneğimizi “BARINMA” konulu alt grupta Başkanımız Ramazan Kaya, “İŞE DÖNÜŞ” konulu alt grupta da Başkanımız Sanem Dikmen temsil edecek ve diğer sivil toplum kuruluşları ile koordinasyonu sağlayacaklar.