Pamuk ve iplik başta olmak üzere ham madde maliyetlerindeki artış, hazır giyim ve tekstil sektörlerinin rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. TGSD olarak, İhracatçı Birlikleri ve Sektörel Derneklerin birlikte bir çözüm üretebilmek için düzenlediği ortak basın toplantısına katıldık.

Yönetim Kurulu Başkanımız Ramazan Kaya,  basın toplantısında anti-damping ve vergilerin kaldırılmasının önemini vurguladı.

Rekabet gücümüzü kıran vergilerin bir yıl süreyle kaldırılmasını talep ediyoruz

Pandemi döneminde tedarik zinciri kırıldı, emtia ve hammadde fiyatları, navlun ve lojistik maliyetleri arttı. Arz talep dengesi değişti. Bu süreçte tekstil ihracatının çok arttığını görüyoruz.

Öte yandan yakın pazar ciddi şekilde Türkiye’ye yöneldi. Bizim bu dönemde ihtiyacımız olan ham maddeye içeriden veya ithalat yaparak hızlı ve doğru bir fiyatla ulaşmamız gerekiyor. Müşterilerimizin talep ettiği ürünlerin bir kısmı Türkiye’de üretilmiyor. İstedikleri ürünü üretebilmemiz için ara mamül ithalatı yapmamız gerekiyor. Söz konusu ara mamüllerde vergi ve anti damping vergisiyle karşı karşıya kaldığımızda ürünün maliyeti arttığından ihracat fiyatımız yükseliyor. Rekabet gücümüzü kıran bu vergilerin bir yıllık dönem için kaldırılmasını talep ediyoruz. Vergiler kaldırılmadığında bizi Dahilde İşleme Belgesi’ne yönlendiriyorlar. Dahilde İşleme Belgesi ciddi bir proses gerektirdiği için takip ve organizasyonunu yapmak çok zor. Çözüm olarak ihracatın belli bir oranı kadar iplik veya kumaş ithalatına izni verilmesini öneriyoruz.