Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazır giyim ve tekstil sektörünün sorunlarını dinlediği çalışma toplantısına derneğimizi temsilen Başkanımız Hadi Karasu, Yönetim Kurulu Üyemiz Müslim Yıldız ve Genel Sekreterimiz Ülkem Genç Yaman katıldı. TGSD olarak toplantıda, üyelerimizden gelen geri bildirimler çerçevesinde gündeme getirdiğimiz sektörel problemler aşağıda yer almaktadır.

HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN GÜNDEMİNDEKİ PROBLEMLER

 1. KDV iadelerinde yaşanan gecikmeler
 2. TİM ve Birlikler Yasası’nda belirtilen FOB bedelinin binde 1’i oranındaki nispi Birlik aidatının tekstil sektörüne özel oransal olarak aşağı çekilmesi
 3. İhracatın güçlenmesi maksadıyla yapılan sınırlı ithalatlara ilişkin Gümrük İdaresi’ne ithalat sırasında verilen teminat mektuplarının çözümündeki bürokratik sıkıntıların hafifletilmesi
 4. Vergi beyanındaki uyuşmazlıklardan tarafların sorumlu tutulması
 5. Mükellefin uzun süren mahsup işlemleri
 6. E-Haciz sistemi
 7. Tecil Terkin işlemleri
 8. Devreden KDV sorunu
 9. Girdi maliyetlerinin ve makinelerin yeniden değerlenmemesi sorunu
 10. İstihdam seferberliği süresinin uzatılması
 11. KDV iadelerindeki “%50 hemen iade sürecinde” yaşanan gecikme
 12. İhracat faturası kayıt edilirken döviz kurunun beyannamesinde intaç tarihinden kaynaklanan sorunlar
 13. Birikmiş KDV alacakları karşılığı tutulan teminat mektuplarından kaynaklanan maliyet
 14. Kıdem tazminatının gider yazılması
 15. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması
 16. Vergisini düzenli ödeyen işverene sağlanan % 5’lik indirim, 5 puan olarak revize edilmeli
 17. Kurumlar vergisi, ülkeye net döviz getirisi sağlayan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçısı için %15’ler mertebesine indirilmeli
 18. Zayi olan amortismana tabi kıymetlerde indirim hakkı kısıtlanmamalı