T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜK VE TİCARET MERKEZİ ORTAK AKIL KONFERANSI’NA KATILIM 9 Mayıs 2018

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 9 Mayıs 2018 tarihinde Radisson Blu Otel’de gerçekleştirilen Gümrük ve Ticaret Merkezi Ortak Akıl Konferansı’na Derneğimizi temsilen Başkan Yardımcımızın firması TYH Tekstil’den Çiğdem Pıtırlıoğlu katılmışlardır.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi açılış konuşması yapmış, Lojistik Derneği (LODER) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş “Lojistik Kavramı, Dünya’da ve Türkiye’de Lojistik Merkezler” konulu, Prof. Dr. Umut Tuzkaya “Gümrük ve Ticaret Merkezi Ortak Akıl Konferans Amacı ve Metodolojisi” konulu konuşmalar gerçekleştirmişlerdir.

Konferans Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin açılış konuşması ile başlamış olup Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısı ve Akademisyenlerin yer aldığı oturum ile devam etmiştir. Oturumda İstanbul’da Dış Ticaret Lojistiği ile ilgili karşılaşılan teknik ve mevzuat sorunların nedenleri ile karşılıklı soru cevap şeklinde değerlendirme yapılmış, fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Konferansın ana konusu olan lojistik merkezleri kurulması ile ilgili, Sayın Tüfenkçi’nin vermiş olduğu mesaj ve bilgiler şu şekildedir;

  • Türkiye’nin gelecek 10 yıl içinde lojistik ve e-ticaret alanlarında marka çıkarması gerektiği, bu amaçla da Lojistik Köyü kurulması gerekliliğinin altı önemle çizilmiştir.
  • Kurulacak olan Lojistik Köyü’nün toplamda 1.000 dönüm olacak şekilde; 500 dönümü Avrupa yakasında, 500 dönümü Anadolu yakasında kurulmasının planlanmaktadır.
  • Bu merkezde sadece depo ve aktarma alanları değil bunlara ek olarak antrepo, elleçleme sahaları, gümrükleme, bankalar ve ticaret yapan firmaların olacağı, bu merkez için teşvik ve kolaylaştırıcı yönetmelikler ve vergi indirimi kazançlarının sağlanacağı, transit ticarette liman ve havalimanı bağlantıları ile dış ticaret zaman ve maliyetlerin en aza indirilerek uluslararası rekabette kolaylık sağlanmasını hedeflediklerini belirtmişlerdir.

Sonrasında Lojistik sektörü sorunları ve stratejileri konularında karşılıklı soru cevap şeklinde oturum yapılmıştır.

By |2018-09-27T11:06:21+03:00Eylül 20th, 2018|Resmi Kurumlarla Olan İlişkiler 2018|T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜK VE TİCARET MERKEZİ ORTAK AKIL KONFERANSI’NA KATILIM 9 Mayıs 2018 için yorumlar kapalı