ENERJİ BAKANLIĞI STRATEJİK EYLEM PLANI ONLINE TOPLANTISI 10 HAZİRAN 2020

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı bağlamında hazırlanan “Stratejik Eylem Planı Taslağı” ile ilgili görüşlerin alındığı 10 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen online toplantıya Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyelerimiz Müslim Yıldız ve Tanzer Gözek katıldı.

Türkiye ekonomisinden aldığı %14’lük pay ile ihracatta, net döviz girdisinde ve yaratılan yüksek istihdamda lokomotif olan sektörümüzde faaliyet gösteren firmaları temsil eden, Türkiye’nin üretim ve ihracatında önemli yeri bulunan sivil toplum kuruluşu olarak bu online toplantıda, konu ile ilgili görüş ve önerilerimiz Bakanlık yetkilileri ile paylaşıldı.

By |2020-11-18T14:20:59+03:00Kasım 18th, 2020|Resmi Kurumlarla Olan İlişkiler 2020|ENERJİ BAKANLIĞI STRATEJİK EYLEM PLANI ONLINE TOPLANTISI 10 HAZİRAN 2020 için yorumlar kapalı