Uluslararasi Temsiliyetler2018-08-13T14:34:08+03:00

Uluslararasi Temsiliyetler

EURATEX’TE TGSD TEMSİLİYETİ

TGSD’ nin 1996 yılından bu yana üye olduğu EURATEX (European Apparel and Textile Confederation) bünyesinde derneğimizi Başkan Yardımcısı Hadi Karasu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil etmektedir.

Avrupa tekstil ve hazır giyim endüstrisini temsil eden ve meslek kuruluşlarının toplandığı çatı örgüt olan ve merkezi Bruksel`de olan EURATEX, Avrupa Birliği’nin tekstil ve hazır giyim politikalarının belirlenmesinde etkin rol oynamaktadır.

Ülkemiz ile Avrupa Topluluğu arasında 1996 yılından bu yana Gümrük Birliği anlaşması yürürlükte olmasına ve ayni sureden bu yana Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Euratex Yönetim Kurulunda olmasına rağmen, kazanımlarımızın sınırlı olduğu aktarılarak, Euratex’ in bu konuda daha aktif olması gerektiği bizzat Euratex Başkanı’ndan talep edilmiştir. Basta Başkan ve Genel Müdür olmak üzere, Euratex Yönetim Kurulu da bu konuda Türk tarafının görüşlerine ve belirlenecek doğrultudaki stratejik çalışmalara doğrudan destek vereceğini bildirmiştir. Euratex aracılığı ile Avrupa Birliği Komisyonu’na resmi mektup ile Türk tarafının istekleri taşınmıştır.

IAF’TA TGSD VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ TEMSİLİYETİ

TGSD 1988 yılından bu yana IAF (International Apparel Federation – Dünya Hazır Giyim Federasyonu) üyesi olup geçmiş dönemlerde Hasan Arat ve Umut Oran TGSD Başkanlığı’nın yanı sıra IAF Başkanlığı da yapmışlardır. Hali hazırda derneğimizi temsilen Başkan Yardımcısı Murat Aydın IAF Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer almaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) konusunda oluşturulan IAF komitesi, OECD nezdinde dünyadaki Hazır Giyim sektörünü sosyal sorumluluk ve çevresel konularda temsil etmekte olup EURATEX ile iş birliği içerisinde faaliyet göstermektedir.

IAF’ta ülkemizi temsil eden Türk heyetinin çabaları sonucunda, Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında görüşmeleri devam eden TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) serbest ticaret anlaşmasına Türkiye’nin de taraf olması konusunda lobi çalışmaları sürdürülmektedir.

Ürünleri serbest dolaşımda olmasına rağmen bu ürünleri üreten ve ticaretini yapan bireylerin, iş adamları ve profesyonellerin vizeye tabi olmaları konusu dile getirilerek bu konuda Türk tarafının yaşadığı sıkıntılar aktarılmıştır. Başlı başına haksızlık olan vize uygulamasının kaldırılması için Euratex ve Avrupa Komisyonu bünyesinde girişimler yapılmaktadır.

Avrupa’da da hissedilen sektörün çalışacak eleman bulamama sorununun temelinde olumsuz imaj olduğu ve bununla birlikte son dönemde yaşanan göçmen krizinin de sorunlarda etkili olduğu dile getirilmektedir. Göçmen krizinin tüm Euratex üye ülkeleri etkilediğini, tüm Asyalı göçmenlerin istihdam sorunu yaşattığını belirtti. Sektörün imajını iyileştirici bütün çalışmaların desteklenmesi gerektiği Euratex nezdinde dile getirilmektedir.