İHKİB ORTAK BASIN TOPLANTISI 15 Ağustos 2018

Türk hazır giyim endüstrisinden kur fırtınasına karşı “Üretim İhracat-Birlik Deklarasyonu”:

Daha çok üretip daha çok ihracat yaparak ülkemizi “kur mahkumu” ettirmeyeceğiz

Hazır giyim ihracatçısı 5 birlik ile 11 sektörel derneğin imzasını taşıyan deklarasyonda, kurların bir an önce istikrara kavuşabilmesi için sıkı para politikasına geçilmesi gerektiği vurgulandı. Deklarasyonda, “Reel sektörün üretim kapasitesi korunmalı. Piyasalara verilecek güven ile mevcut durum fırsata çevrilmeli, yatırımlar hızlandırılmalı ve üretim arttırılmalı.” denildi. 

Hazır giyim endüstrisi, son günlerde şiddetini arttıran ‘kur fırtınası’na karşı tek yumruk, tek ses oldu. İHKİB öncülüğünde bir araya gelen 5 hazır giyim ihracatçı birliği ile 11 sektörel dernek başkanı ortak deklarasyonla, daha çok üretim ve daha çok ihracat için omuz omuza verdiklerini ilan ettiler.

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe tarafından kamuoyuna açıklanan deklarasyonda, Türk Lirası’nın değerini düşürmeye yönelik girişimlerin büyük bir şaşkınlık ve ibretle izlendiği belirtildi. Ekonominin iç dengelerden kaynaklanan bir takım sorunları olabileceği, ancak kurların geldiği noktanın sadece iç dinamiklerle ile izah edilemeyeceği vurgulanan deklarasyonda, şu görüşlere yer verildi:

DEVLETİMİZİN, HÜKÜMETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ

“Bilindiği gibi dünyada şiddeti giderek artan bir ticaret savaşı var. Türkiye’miz 70 yıla yakın müttefiklik ilişkisi bulunan ve stratejik ortağı bir ülke tarafından bu savaşın cephelerinden biri haline getirilmek isteniyor. Tamamen spekülatif, doğrudan ülkemizi, ekonomimizi ve dolayısı ile halkımızı hedef alan bu girişimleri müttefiklik ve stratejik ortaklıkla bağdaştıramıyoruz. Bizler her zaman olduğu gibi bu süreçte de devletimizin, hükümetimizin ve milletimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Üreten, ihraç eden ve cari açığın kapatılmasına her yıl 14 milyar dolar katkı sunan hazır giyim sektörünün temsilcileri olarak sorumluluğumuzun farkındayız.”

CARİ AÇIĞIN KAPATILMASINA KATKIMIZI 2018’DE 16 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAĞIZ 

Türkiye’nin daha önce de benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığı hatırlatılan deklarasyonda, hazır giyim sektörünün organizasyon gücü, olaylara çözüm odaklı bakışı ve ortak akılla o dönemleri

başarı ile atlattığı vurgulandı. Ekonominin bugün çok daha sağlam temeller üzerine oturduğu vurgulanan deklarasyonda şöyle denildi:

“Bizler görevimizi biliyoruz. Her şeyden önce bugün güçlerimizi birleştirme, birlik olma zamanı. El ele, omuz omuza verip daha çok üreteceğiz ve daha çok ihracat yapacağız. Hazır giyim sektörü olarak bu konuda zaten öncüyüz. Yıllık 17 milyar dolarlık ihracatımız var. Bu yıl 19 milyar dolarlık ihracatla rekor kıracağız ve cari açığın kapatılmasına katkımızı 16 milyar dolara çıkaracağız.”

DOLARİZASYON ÖNLENMELİ YURT İÇİ TİCARETTE TL KULLANIMI TEŞVİK EDİLMELİ

Reel ekonominin fırtınayı en az hasarla atlatabilmesi ve kalıcı etki oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması istenen deklarasyonda, beklenti ve talepler ise şöyle sıralandı:

 • Döviz kurlarının bir an önce istikrara kavuşabilmesi için sıkı para politikasına geçilmeli;
 • İç piyasada dövizle ticareti sınırlayacak önlemler en kısa sürede yürürlüğe konulmalı, mal ve hizmet ticareti ile kiralamalarda TL teşvik edilmeli,
 • Önceki yıllarda döviz ile kiralama yapıp bugün borcunu yüksek kur nedeni ile ödeyemeyenlerin cezasız erken tahliyesi sağlanmalı,
 • Döviz kredisi kullanan ihracatçıların üzerinde oluşan kur baskısını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapılmalı;
 • Reel sektörün üretim kapasitesi korunmalı. Piyasalara verilecek güven ile mevcut durum fırsata çevrilmeli, yatırımlar hızlandırılmalı ve üretim arttırılmalı;
 • Hazırgiyim ihracatımızın yüzde 72’sini gerçekleştirdiğimiz AB ile ilişkiler yeni bir üyelik perspektifi çerçevesinde olumlu bir zemine kavuşturulmalı.
 • Başta hazır giyim ve konfeksiyon olmak üzere tüm sektörlerde yapısal dönüşüm tamamlanmalı;
 • Çeşitli nedenlerle ertelenmek durumunda kalan ekonomik reformlar, fırtınanın dinmesinin ardından hızla hazırlanarak uygulamaya geçirilmeli;
 • Eğitim alt yapısı ekonomik dönüşümü gerçekleştirecek donanımda insan gücünü yetiştirecek şekilde yeniden yapılandırılmalı.

Deklarasyonda sektörün geleceğe inancının tam olduğunun altı çizilerek, “Birliğimizi perçinlememiz, daha çok üretip daha çok ihracat yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ülkemiz için, milletimiz için, sektörümüz için başarmak zorundayız ve hiç şüphesiz başaracağız” denildi.

DEKLARASYONDA İMZASI BULUNAN BİRLİK VE DERNEKLER

 • Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD)
 • İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB)
 • Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB)
 • Denizli İhracatçıları Birliği (DENİB)
 • Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB)
 • Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB)
 • Birleşmiş Markalar Derneği (BMD)
 • Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici İşadamları Derneği (BATİAD)
 • Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD)
 • Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği (KYSD)
 • Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD)
 • Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD)
 • Moda Tasarımcıları Derneği (MTD)
 • Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD)
 • Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD)
 • Türkiye Triko Sanayicileri Derneği  (TRİSAD)

 

By |2018-11-29T15:29:07+03:00Kasım 27th, 2018|Basın Toplantıları|İHKİB ORTAK BASIN TOPLANTISI 15 Ağustos 2018 için yorumlar kapalı