T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU ZİYARETİ 24 Aralık 2015

24 Aralık 2015 tarihinde, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, TGSD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Fayat, Başkan Yardımcıları Hadi Karasu, Toygar Narbay, Cevdet Karahasanoğlu, Ramazan Kaya ve Genel Sekreter Burçin Özer tarafından makamında ziyaret edildi.

Ziyarette, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu olarak, 64.üncü Hükümetimizin uygulama programı çerçevesinde, asgari ücretin 1.300 TL ‘ya çıkarılması konusunu gündemimize alındı. Bu konu ile ilgili, bizim en önemli değerimiz olan çalışanlarımızın yaşam standardını yükseltme bağlamında, saygı duyuyor ve destekliyor olmamıza rağmen, işverenlerin etkileneceği olumsuz şartları, Bakanlığa yazılı ve sözlü olarak iletildi.

Asgari ücretin 1.300 TL’ye çıkarılması konusunda hükümetten beklentilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’ya anlatan TGSD Başkanı Fayat:

İşçilik maliyetinin tek kalemde yüzde 30 arttırılmasının hazır giyim sektörü üzerinde dramatik sonuçları olur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinde asgari ücretin 1.300 TL’ye çıkarılmasıyla ilgili sektörün beklentilerini aktaran Şeref Fayat, “Eğer maliyetin bir kısmını devlet üstlenmezse, emek yoğun hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe önemli bir daralma olur ve kayıt dışılık artar. Ayrıca birçok işletme operasyonlarını Orta ve Doğu Avrupa’ya kaydırmak durumunda kalır” dedi.  

Hükümetin asgari ücreti yılbaşından itibaren net 1.300 TL’ye çıkarmaya hazırlanmasının özellikle hazır giyim ve tekstil gibi emek yoğun sektörlerde yarattığı endişe devam ediyor.  Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat, sektörün beklenti ve endişelerini Ankara’da ziyaret ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’ya aktardı.

500 bin çalışanın aileleriyle birlikte hazır giyim sektöründen ekmeğini kazandığını, diğer taraftan 18.7 milyar dolarlık ihracat hacmiyle cari açığın kapatılmasına en büyük katkıyı verdiklerini vurgulayan Fayat, sözlerine şöyle devam etti:

“HÜKÜMETİMİZİN ASGARİ ÜCRETİ 1.300 TL’YE ÇIKARMASINI DESTEKLİYORUZ”

“Tekstil, deri, halı ve bavul ticaretini eklediğimizde toplamda 36.3 milyar dolarla ülke ihracatının üçte birini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda 1.5 milyon kişiyle sanayi istihdamının yüzde 30’unu karşılıyoruz. Hükümetimizin çalışanların refah düzeyini yükseltme adına asgari ücreti 1.300 TL’ye çıkarma kararını saygıyla karşılıyor ve destekliyoruz. Ancak bu noktada bizlerin kaygı ve beklentilerinin dikkate alınmasını bekliyoruz.

Bildiğiniz gibi küresel pazarlardaki rekabet şartları nedeniyle kâr marjımız her geçen yıl daralıyor. Hazır giyim sektöründe birim maliyetin yüzde 35’ini işçilik oluşturuyor. Global piyasalarda yerini ve rekabet gücünü koruyabilme, pazar kayıpları yaşamama uğruna büyük efor sarf eden hazır giyim üreticileri için işçilik maliyetleri en hassas konuların başında geliyor. Bu maliyetin tek kalemde yüzde 30 arttırılmasının zaten yüzde 3-4 kârlılıkla çalışan hazır giyim sektörüne etkisinin dramatik sonuçlar doğuracağını belirtmek zorundayım.”

“DEVLETİMİZ DE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

Refah düzeyini, motivasyonu ve verimliliği arttıracağı için çalışanın daha fazla ücret almasına kendilerinin de destek verdiğini vurgulayan Şeref Fayat, tek beklentilerinin ortaya çıkacak maliyetin tamamın işverene yüklenmemesi, devletin de elini taşın altına koyması olduğunu söyledi.

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN 1.300 TL’LİK ASGARİ ÜCRET İÇİN ÖNERİLERİ

  • Emek yoğun sanayi kolları için asgari ücretin enflasyon dışında kalan artışı 3 yıl süre ile kamu veya işsizlik fonlarından desteklenmeli,
  • Artışın enflasyon dışında kalan kısmı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve fazla mesai hesaplarına girmemeli, ücret dışı ek menfaat olarak tanımlanmalı,
  • Söz konusu ayarlama ‘giydirilmiş ücret’ üzerinden yapılmalı. Böylece kayıt dışı çalışan işletmeler de kayıt altına girmeye zorlanmalı,
  • Kıdem tazminatı tavanı brüt bir veya 1,5 asgari ücrete sabitlenerek önümüzdeki birkaç yıl 3.827 TL’de kalmalı.
  • Eşi çalışan kadın personelden SGK sağlık primi kesilmemeli.

Hükümetin endişe ve önerilerini dikkate alacağını umduğunu belirten Şeref Fayat, “Maliyetin tamamı işverene yüklenirse, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe kaçınılmaz olarak ciddi bir daralma ve kayıt dışılık yaşarız. Aynı zamanda birçok işletme operasyonlarını Orta ve Doğu Avrupa’ya kaydırmak durumunda kalır” dedi.

By |2018-09-27T12:34:12+03:00Eylül 24th, 2018|Resmi Kurumlarla Olan İlişkiler 2015|T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU ZİYARETİ 24 Aralık 2015 için yorumlar kapalı