TOBB TÜRKİYE KONFEKSİYON VE HAZIR GİYİM SANAYİ MECLİSİ TOPLANTISI KATILIMI 04 Ocak 2018

TOBB Türkiye Konfeksiyon ve Hazır Giyim Meclisi toplantısı Şeref Fayat başkanlığında sivil toplum kuruluşları (STK) ve sektörün üst düzey temsilcilerinin katılımıyla sektördeki son gelişmeleri görüşmek üzere İstanbul’da gerçekleştirildi. ​Toplantıya Derneğimizi temsilen Başkan Yardımcımız Ramazan Kaya, Yönetim Kurulu Üyemiz Berk Taktaş ve Genel Sekreterimiz Ülkem Genç Yaman katıldı.

Toplantıya katılan TSE yetkililerince özel sektör tarafından Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) standart hazırlığı faaliyetlerine etkin katılım sağlanmasının önemine dikkat çekildi. TSE bünyesinde yer alan ayna komitelerde ve uluslararası teknik komitelerde özel sektör temsilcilerinin yer almasıyla hazırlanacak standartlara katkı sağlanacağı, sektörün standartlara ilişkin sonradan karşılaştığı zorlukların önlenebileceği ve uluslararası arenada rekabet edebilirliğin aratacağı dile getirildi.

Toplantıda Meclis Danışmanı Can Fuat Gürlesel, 2017 yılına ait sektörel değerlendirmelerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Gürlesel şu bilgileri paylaştı: “Türk hazır giyim sektörünün ihracatı 2017 yılında sadece yüzde 0,5 artarak 17,05 miyar dolar olmuştur.  En büyük pazar olan AB ülkeleri ile yaşanan sıkıntılar ihracatı olumsuz etkilemiştir. Buna rağmen başta İspanya olmak üzere bazı AB ülkelerine ihracat önemli ölçüde artırılmıştır. İhracatta miktar ve birim fiyatlar 2016 ile hemen hemen aynı kalmıştır. Hazır giyim sektör temsilcileri son üç yıldır durağan kalan ihracatın 2018 yılında yeniden artışa geçeceğini öngörmektedir. Özellikle markalı ihracat alanında önemli bir büyüme beklenmektedir. İç pazarda ise yüzde 14’lük bir büyüme ile hazır giyim harcamaları 134 milyar TL’ye ulaşmış olacaktır. Perakende pazarda konsolidasyon ve dönüşüm devam etmektedir. Turistlerin hazır giyim harcamaları da 2017 yılında artış kaydetmiş olup 2,8 milyar dolara yükselmiştir. Hazır giyim sektöründe yeni yatırımlar ise durağan kalmıştır. Bunun en önemli nedeni de cazibe merkezi yatırım teşviklerinde yaşanan gecikme olmuştur.”     

Meclis Başkanı Şeref Fayat da TOBB Türkiye Sektör Meclislerinin Kamu nezdinde en önemli platform olduğunu ve meclis bünyesinde bulunan tüm üye ve sivil toplum kuruluşlarının çalışma ve projelerinin TOBB kanalı ile hayata geçirilmesinin mümkün olduğunu belirterek, 2018 yılında TOBB çatısı altında sektör adına çok faydalı işler yapacaklarının altını çizdi. Meclis üyeleri 2018 yılını etkileyecek unsurlar üzerinde değerlendirmelerde bulunarak, 2018 yılından sektör olarak beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

By |2018-09-20T12:47:52+03:00Eylül 20th, 2018|Resmi Kurumlarla Olan İlişkiler 2018|TOBB TÜRKİYE KONFEKSİYON VE HAZIR GİYİM SANAYİ MECLİSİ TOPLANTISI KATILIMI 04 Ocak 2018 için yorumlar kapalı