11.KALKINMA PLANI 2.ÇALIŞTAY TOPLANTISI 02 Ocak 2018

11.Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Tekstil-Deri-Hazır Giyim Çalışma Grubu, 02 Ocak 2018 tarihinde Geçmiş Dönem TGSD Başkanı Şeref Fayat başkanlığında ikince defa toplanarak çalışmalarını tamamladı.

2019-2023 yıllarını kapsayacak olan Kalkınma planına sektörün tüm paydaşları katılarak katkılarını sundular. Plan çalışmalarında derneğimizi, Başkan Yardımcılarımız Ramazan Kaya ve Toygar Narbay, Yönetim Kurulu Üyemiz Cem Altan ve Genel Sekreterimiz Ülkem Genç Yaman temsil etti.  Sektörün bütün paydaşlarının katıldığı ve görüşlerini bildirdiği son toplantıda gündeme gelen konular, sektörün önerilerini içeren bilgi notu aşağıda yer almaktadır;

SEKTÖRÜN GELECEĞE YÖNELİK ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLARI

Sektörün sorunlarının 4 temel başlıkta ele alınması gerektiği belirtildi:

  1. İnsan kaynağı

– Meslek liseleri desteklenmeli.

– Üniversite – sanayi iş birliğini geliştirecek çalışmalar artırılmalı. Tüm üniversitelerde ve hatta son senelerin işletmelerde geçirilmesi şart koşulmalı. Eğitimini işletmede geçiren öğrenci işletmenin sorunlarını üniversite gündemine getirebileceğinden kurumlar arası iletişim hızlanacaktır.

– Kurulan Arge merkezlerinde mühendis yok. Üniversiteler ile işbirliği yapılarak merkezler etkin kullanılmalı.

– Malzeme bilimi – nano teknoloji konusunda müfredat oluşturulup hayata geçirilmeli.

– Gençlerin sektörde çalışmaya teşvik edilmesi şart.

– Desen tasarımında sektör, İK yatırımı yapmalı bu konuda zayıfız.

– Eğitim hocaları ve Arge hocaları ayrılmalı. Tüm gün eğitim veren hocalar Arge yapmaya vakit ayıramıyor.

  1. Teknoloji

– Makine ithalatını azaltmak için büyük markaların üretim fabrikalarını Türkiye’ye çekecek cazip bir teşvik geliştirilmeli (otomotiv sektörü örneği) makine üretimi yerlileştirilmeli.

– Teknik tekstillere yatırım yapılmalı.

– Arge ve tasarım merkezleri toplamda 1000 adet olarak hedeflendi. Şu an için 750’lerde. Ancak bu merkezlerin sadece 40 tanesi hazır giyim ve tekstil sektöründen. Bu sayı artmalı.

  1. Mali Destekler

– Ücretler Amerikan sisteminde olduğu gibi brüt hesaplanmalı, işveren çalışanın veri sorumluluğunu üstlenmemeli herkes kendi vergisini kendi ödemeli ve sosyal güvenlik sistemini kendi seçebilmeli, brüt ücrete dönülünce kayıt dışılık otomatikman ortadan kalkmış olur.

– Vergisini düzenli ödeyen işverene sağlanan %5’lik indirim 5 puan olarak revize edilmeli.

– Sanayide NACE kodlarına göre ayrıştırılıp ihracat yapan sektörlerde istihdam teşvikleri farklılaştırılmalı çünkü ihracata dönük sanayideki maliyetler, uluslararası rekabete açık hale geliyor.

  1. Hammadde

– Gelecekte kullanılacak hammaddelerin mutlaka ülke içinde üretiliyor olması sağlanmalı

– Uşak bölgesi atıkların geri dönüştürülmesi konusunda oldukça etkin bu bölgede geri dönüşüm sektörü %20’lerde. Ancak Türkiye’de ikinci el ürün veya atık madde açığı var. Üreticiler open end makinaları atık geri dönüşümünde kullanıyor ama bu makineler için geri dönüşüm desteği alamıyor.

– Türkiye’de polyester iplik üretimi yok. Bunun yatırımı maliyetli olduğu için Devlet el atmalı.

– Desen üretimi hala dışarıdan alınıyor. Desen oluşturma kültürü oluşmalı, desenler artık İtalya ve Fransa’dan alınmamalı.

– Emprime dünyada büyüyor, Türkiye’de fena değiliz ama ilerlemeliyiz.

GELECEKTE HAZIR GİYİM VE TEKSTİL SEKTÖRÜNÜ NEREDE GÖRMEYİ HAYAL EDİYORSUNUZ?

– 15-20 yıl sonra üretimden ziyade organizasyon yapan, tasarım ve marka satan bir ülke olmalıyız

– 2030’lu yıllarda 60 milyar dolar ihracat yapıyor olabiliriz. Bugün dünya tekstil ve hazır giyim sektörünün toplam ihracatı 720 milyar dolar. Türkiye’nin aldığı pay %4. Bu payı %10’lara çıkartmalıyız. (Not: TGSD Ufuk 2030 çalışmasında bu rakam %7 olarak ön görülmektedir.)

– Türkiye 10 yıl içinde markalı ihracat yapıyor olmalı. Ve en az 10 Dünya markası yaratmalı. Bu markalardan en az bir tanesi ilk üçte yer almalı.

– Stratejik hammadde yatırımlarını tamamlamış gerçek teknik tekstil üretimi olan bir ülke olmalıyız.

– Ayakkabıda dünyada Türk ayakkabısı modası oluşturmayı hedeflemeliyiz. Bugün toplam ayakkabı ihracatı dünyada 137 milyar dolar ve Türkiye bu pazardan bugün 800 milyon dolar ile %7 pay alıyor. Hedef 2023 yılında 5 milyar dolar ihracat. Ama bunun için sektör desteklenmeli. Özellikle Tekstil ve hazır giyimin altında değil ayakkabı ve saraciye sektörü olarak ayrı bir kategoride değerlendirilmeli zira öbür türlü sorunlarını yeterince dile getiremiyor.

By |2018-09-27T11:13:39+03:00Eylül 20th, 2018|Resmi Kurumlarla Olan İlişkiler 2018|11.KALKINMA PLANI 2.ÇALIŞTAY TOPLANTISI 02 Ocak 2018 için yorumlar kapalı