ETI TÜRKİYE PLATFORMU TOPLANTILARI 22-23-27 Mart 2018

Mart ayı ETI Türkiye Platformu açısından oldukça yoğun bir tempo ile geçti. TGSD’ nin de içerisinde yer aldığı İş ve İnsan Hakları Değerlendirme Çalışma Grubu ve Tedarik Pratikleri Çalışma Grubu Toplantıları gerçekleşti. Toplantılara ETI Türkiye Platformunda yer alan markaların Kurumsal Sosyal Sorumluluk temsilcileri ile üreticileri temsilen TGSD, İTKİB ve TTSİS temsilcileri katıldılar. Derneğimizi toplantılarda Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Alkanlı, Genel Sekreter Ülkem Genç Yaman ve Dış İlişkiler Sorumlusu Fatih Uyar temsil ettiler.

27 Mart tarihinde gerçekleşen ETI Türkiye Platformu’nun yıllık değerlendirilmesi ve paydaşların bir araya getirilmesi amacı ile Point Hotel’de gerçekleşen toplantı ETI İcra Direktörü Peter McAllister ve Türkiye Platform Yöneticisi Kadir Uysal’ın açılış konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmalarında platformun geldiği noktadan memnun oldukları, çözüm odaklı olması gerektiği ve daha çok sahiplenilmesi gerektiğinden bahsedildi. Platformun idaresini yapan Steering Committee ve Çalışma Gruplarının faaliyetlerinden bahsedildi: İş Dünyası ve İnsan Hakları Çalışma Grubu, Satın Alma Pratikleri Çalışma Grubu, İşyeri Sosyal Diyalog Çalışma Grubu.

Toplantıda izleyici kitlesini ETI Yöneticileri, ETI üyesi Türkiye’den satın alım gerçekleştiren marka temsilcileri, üretici firmalar oluşturdular. İTKİB ve TTSİS temsilcilerinin de katıldığı toplantıya TGSD’ yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Alkanlı ve Dış İlişkiler Sorumlusu Fatih Uyar katıldılar.

“Suriyeli Çalışanlar ve Tedarik Zincirinde Şeffaflık – Krizden Kurumsal Desteğe Geçiş Üzerine Düşünmek” konulu panelde Bülent Alkanlı’ nın yanı sıra United Work Genel Müdürü Enis Kösem, ILO (International Labour Organization) Kıdemli Program Yöneticisi Nejat Kocabay ve IOM (International Organization for Migration) Proje Asistanı Can Aydın konuşma yaptılar.

Bülent Alkanlı konuşmasında son 40 yılda Avrupa’ya ihracat yapan Türkiye’deki konfeksiyon sektörünün 2010-2016 yılları arasında kısa süre içerisinde algıda değişime uğradığını belirtti. Türkiye’de 52.000 konfeksiyon ihracat işletmesinin %97’sinin 49 kişi ve altında istihdam sağladığını, 1000 kişiden fazla işçi çalıştıran fabrika sayısının 24 tane olduğunu belirterek, bunun sebepleri üzerinde düşünülmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin coğrafi konumundan dolayı hızlı ürünlerin ülkemizden beklendiğini ve sürekli hızlı hareket etmek zorunda bırakıldığını söyledi. Suriye’de yaşanan iç savaşın son yıllardaki en büyük felaketlerden birisi olduğunu, Türkiye’nin Suriyeli göçmenlere verdiği çalışma izin sayısının Birleşik Krallık’ın kabul ettiği göçmen sayısının 8 katı olduğunu söyledi.

Bülent Alkanlı, TGSD’nin sektörün tamamını kucaklamaya çalıştığını, yalnızca hazır giyim değil, tekstil, aksesuar ve markalardan da üyeleri olduğunu, TGSD Yönetim Kurulunun 1 Milyar Dolar ihracat yaptığını belirtti. Derneğimizin çalışma gruplarından bahsederek son yıllarda gittikçe önem kazanan sürdürülebilirlik konusunda Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu olarak çalışmalar yapıldığını belirtti. ETI olarak yapılan çalışmaların ise kısa süre içerisinde çok yol aldığını düşündüğünü, sadece masa etrafında topladığı insanların birbirleri ile önyargısız bir şekilde tartışmalarının dahi önemli olduğunu belirtti.

Türkiye’de ihracatın yanı sıra organize perakende, bavul ticareti ve semt pazarlarının da üretimde önemli paya sahip olduklarını belirtti. ETI Türkiye Platformunda yalnızca ihracat firmalarının değil, diğer paydaşların da özellikle Türk perakende firmalarının da dahil edilmesi gerektiğini, bunu sağlamak için platformun isminin “Türkiye Etik Ticaret Platformu” olarak değiştirilebileceğini söyledi. Platformun içerisinde işçi bacağının eksik olduğunu ve işçi temsilcilerinin de mutlaka temsil edilmeleri gerektiğini söyledi. Markaların CSR departmanlarının ETI Platformunda temsil edilmelerinin yetersiz olduğunu, satın alma temsilcilerinin de mutlaka yer almaları gerektiğini söyledi. Son olarak Türkiye’de çalışmalarda bir sonuç alabilmek için bürokrasi ile ilişkilerinde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

“Sosyal Diyalog: İnsana Yakışır İş ve Kapsayıcı Büyümeye Erişmek: Küresel Gündem ve Türkiye Deneyimi” konulu diğer panelde H&M Bölgesel Üretim Müdürü Serkan Tanka, Inditex Ülke Sürdürülebilirlik Müdürü Murat Akkun, BOSSA Sürdürülebilirlik Şefi Pınar Köse Güllü, Gamateks Pazarlama Müdürü/İşveren Temsilcisi Tuğrul Erdoğan ve Gamateks İşçi Temsilcisi Nubar İbişçe konuşmacı olarak yer aldılar.

By |2018-09-25T11:33:13+03:00Eylül 19th, 2018|Uluslararası İlişkiler 2018|ETI TÜRKİYE PLATFORMU TOPLANTILARI 22-23-27 Mart 2018 için yorumlar kapalı